Bager - kopex.ba

Zemljani radovi

Ispod se nalazi spisak zemljani radova koje imamo u našoj ponudi usluga:

 • Iskop humusa.
 • Široki iskop.
 • Iskop za temelje i građevne jame.
 • Iskop rovova za instalacije.
 • Iskop kanala i odvodnih jaraka.
 • Uređenje temeljnog tla.
 • Izrada nasipa.
 • Izrada klinova uz objekte.
 • Deponiranje materijala.
 • Zaštita kosina i drugih površina izloženih eroziji.
 • Strojno skidanje humusa d=20 cm sa utovarom i odvozom na gradski deponij.
 • Strojni široki iskop zemlje III do VI kat. za podrum sa odlaganjem na gradilištu.
 • Strojni iskop u zemlji III do VI kat. za temelje objekta sa odlaganjem zemlje na gradilištu radi daljnje uporabe.
 • Zatrpavanje prostora između temelja zemljom od iskopa u slojevima od po 30 cm sa nabijanjem.
 • Dobava i razastiranje tampona za posteljicu donje betonske podloge u debljini od 5 do 15 cm.
 • Utovar, odvoz viška zemlje na gradski deponij, istovar.
 • Zatrpavanje građevinske jame nakon izvedbe podruma, zemljom od iskopa.

 

Dodatne informacije o nama i našim proizvodima i uslugama možete zatražiti preko naših kontakt stranica.