Bager - kopex.ba

Izgradnja puteva

Ispod se nalazi spisak radova koji se odnose na izgradnju puteva i pripremu podloge  te asfaltiranje :

  • Strojno uklanjanje šume, šiblja i grmlja sa korijenjem, sa trase predviđene za izgradnju prometnice.
  • Strojni široki iskop, u trasi ceste, III do VI kategorije, sa guranjem, utovarom i odvoza viška materijala na deponiju.
  • Izrada nasipa od miješanih ili kamenitih materijala sa razastiranjem, sabijanjem i kontrolom zbijenosti.
  • Izrada nosivog sloja od mehanički sabijenog zrnastog materijala u potrebnom sloju sa strojnim sabijanjem.
  • Frezanje puteva
  • Asfaltiranje puteva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatne informacije o nama i našim proizvodima i uslugama možete zatražiti preko naših kontakt stranica.