Bager - kopex.ba

Izgradnja cjevovoda za oborinske i fekalne vode

Ispod se nalazi spisak radova koji se odnose na izgradnju cjevovoda za oborinske i fekalne vode:

  • Iskoličavanje osovine kanala i svih objekata na kanalima prema elementima projekta.
  • Čišćenje trase za izgradnju cjevovoda.
  • Uklanjanje drveća i raslinja sa trase kanala.
  • Iskop kanala u III – VI kategorije tla.
  • Nabava, transport i ugradnja, sa nabijanjem, sitnog pijeska za podlogu cjevovoda.
  • Nabava, transport, istovar, raznošenje duž rova i ugradnja kanalizacijskih cijevi.
  • Zatrpavanje rova nakon polaganja cijevi, sa sitnim materijalom iz iskopa.

 

Dodatne informacije o nama i našim proizvodima i uslugama možete zatražiti preko naših kontakt stranica.