Reference

Ispod se nalazi spisak naših značajnijih referenci.

Asfaltiranje nogostupa u ulici fra Dominika Mandića

Priprema i asfaltiranje nogostupa u ulici fra Dominika Mandića – Široki Brijeg

Naručitelj : J.U. Coming Široki Brijeg

Iskop temelja za stambeni objekat

Rušenje , iskop i nasipanje platoa za izgradnju stambenog objekta

Naručitelj : dom-90 d.o.o. Čitluk

Asfaltiranje dijela pristupne ceste prema Šainovcu HE Peć Mlini

Asfaltiranje dijela pristupne ceste

Naručitelj : JP ” ELEKTROPRIVREDA HZ HERCEG BOSNE ” d.d. Mostar

Asfaltiranje ceste u Broćanskoj ulici

Asfaltiranjem m prometnice u Broćanskoj ulici je završena faza projekta rekonstrukcije vodoopskrbne mreže u ovom dijelu Čitlučkog polja.

Naručitelj : J.P. Broćanac Čitluk

Asfaltiranje u Ulici Stare Škole

Priprema i asfaltiranje

Naručitelj : Općina Čitluk

Asfaltiranje lokalnih cesta

Priprema ,izravnanje i asfaltiranje lokalnih cesta

Naručitelj : JP Vodovod d.o.o. Posušje

Priprema terena za pošumljavanje – riperanje

Riperanje terena za pošumljavanje 62,76  Ha

Naručitelj : ŠGD “HERCEGBOSANSKE ŠUME” D.O.O. KUPRES

Reknostrukcija ceste

Rekonstrukcija ceste K.Gradac – Vionica – Bijakovići duzine 600m

Naručitelj : Općina Čitluk

Izgradnja traktorske vlake

Izgradnja traktorske vlake dužine 5 km

Naručitelj :  ŠGD ” HERCEGBOSANSKE ŠUME” d.o.o. Kupres

Asfalitranje lokalnog puta

Priprema i asfaltiranje lokalnog puta

Naručitelj : J.U. Coming Š.Brijeg

Uređenje prostora oko crkve u Blizancima

Rekonstrukcija protupožarnog puta Svinjača-Ritke Bukve

Rekonstrukcija protupožarnog puta

Projekat : Projekat održivog upravljanja šumom i krajolikom (SFLMP)

Naručitelj : Federalno ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva – PIU šumarstva i poljoprivrede

 

Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije

Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije – kanalizacijski vod K2 i KO2 u Međugorju

Naručitelj : Općina Čitluk

Broj ugovora : 02-16-1379-8/19

Rekonstrukcija i sanacija protivpožarnog puta Blidinje-Ivan dolac,G.J. Posušje

Projekat : Projekat održivog upravljanja šumom i krajolikom (SFLMP)

Naručitelj : Federalno ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva – PIU šumarstva i poljoprivrede

Broj projekta : P129961

Asfaltiranje u Ulici kardinala Stepinca u Međugorju

Asfaltiranje u Ulici kardinala Stepinca u Međugorju, na dionici na kojoj je prometnica oštećena prilikom izgradnje sekundarne kanalizacijske mreže kanalizacijskog voda „K6“.

Naručitelj  : Općina Čitluk

Nadzor : Louis Berger

ASFALTIRANJE PARKINGA ISPRED GROBLJA

Priprema i asfaltiranje ispred groblja

Ime klijenta : Općina Čitluk

Asfaltiranje prilaznog puta i parkinga

Priprema i asfaltiranje prilaznog puta i puta oko objekta

Naručitelj : MIRNOVEC PIROTEHNIKA

Asfaltiranje parkinga ispred poslovnog objekta

Priprema i asfaltiranje parkinga

Naručitelj : GUMEX d.o.o. Čitluk

Izgradnja servisne prometnice u Gospodarskoj zoni Tromeđa-Međugorje ( FAZA I)

Predmet ovog ugovora je izvođenje radova na izgradnji servisne prometnice (spoj ulaza 1, 2 i 3) u Gospodarskoj zoni Tromeđa-Međugorje, čija je vrijednost procijenjena na 179.341,31 KM.Projekt izgradnje servisne prometnice zajednički sufinanciraju Općina Čitluk i Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, koje je Općini Čitluk ranije odobrilo bespovratna sredstava na temelju ugovora potpisanog u rujnu.

Naručitelj : Općina Čitluk

Nadzor : J.P. Broting

ZIMSKA SLUŽBA

Čišćenje snijega

Ime klijenta : Općina Čitluk

ASFALTIRANJE ZAOBILAZNICE OKO GROBLJA U GRADNIĆIMA

Širenje,priprema i asfaltiranje ceste

Ime klijenta : MZ Gradnići

ODRZAVANJE LOKALNIH CESTA

Popravljanje,nasipanje i zbijanje lokalnih cesta

Ime klijenta : J.P. Broting

POPRAVLJANJE OŠTEĆENJA

Popravljanje lokalnih oštećenja ceste nakon radova na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži – asfaltiranje

Ime klijenta : “VODOVOD” d.o.o. Mostar

ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA LOKALNIH I NERAZVRSTANIH CESTA

Rekonstrukcija i asfaltiranje cesta

Ime klijenta :  Javna ustanova <<COMING>> Široki Brijeg

PROBIJANJE PROTUPOŽARNOG PUTA – LJUBUŠA

Probijanje,nasipanje , širenje i održavanje kamionskog puta

Ime klijenta : ŠGD ” HERCEGBOSANSKE ŠUME” d.o.o. Kupres

REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE GORNJI OGRADJENICI – GORNJI HAMZICI

Asfaltiranje i proširenje ceste

Ime klijenta : Općina Čitluk

 

SANACIJA I ODRZAVANJE DEPONIJE “PAKLINE”

Čišćenje deponije otpada

Ime klijenta : Općina Tomislavgrad

 

Asfaltiranje lokalne ceste u Gornjoj Blatnici – Grbavci

Priprema i asfaltiranje

Ime klijenta : J.P. Broting

Asfaltiranje parkinga ispred stambene zgrade

Priprema i asfaltiranje

Ime klijenta : PRIVATNO

Rekonstrukcija lokalne ceste Gornji Ograđenici – Gornji Hamzić

Širenje, priprema i asfaltiranje ceste Gornja Blatnica – Gornji Hamzici

Ime klijenta : Općina Čitluk 

Nadzor : J.P. Broting

RADOVI NA UREĐENJU I ŠIRENJU POTOKA LUKOC

Iskop i širenje potoka Lukoć – Međugorje

Ime klijenta : J.P. Broting Čitluk

GRAĐEVINSKI RADOVI

Izgradnja traktorskih vlaka , otvaranje pozajmišta,održavanje kamionskog puta i izgradnja lagera

Ime klijenta : ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres

Održavanje kamionskog puta

Održavanje kamionskog puta , Šumarija Glamoč,G.J. Staretina- Golija

Ime klijenta : ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres

ASFALTIRANJE ULAZA – TRGOVACKI LANAC BINGO

Priprema i asfaltiranje ulaza

Ime klijenta : TC BINGO

ODRŽAVANJE KAMIONSKOG PUTA

Nasipanje , širenje i održavanje kamionskog puta

Ime klijenta : ŠGD ” HERCEGBOSANSKE ŠUME” d.o.o. Kupres

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI PROTUPOŽARNOG PUTA

Izvođenje radova na izgradnji protupožarnog puta na rajonu Gradac lokalitet Broćanac

Ime klijenta : Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke, Posušje

ZEMLJANO GRAĐEVINSKI RADOVI

Zemljano građevinski radovi za potrebe održavanja i izradu priključaka LOT 6 Poslovnica Elektro Široki Brijeg

Ime klijenta : JP ˝Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar

IZVOĐENJE RADOVA – ODRŽAVANJE LOKALNIH CESTA

Izvođenje radova-održavanje lokalnih cesta u općini Čitluk za 2018 i 2019  LOT 1

Ime klijenta : Općina Čitluk

SANACIJA I ODRZAVANJE DEPONIJE “PAKLINE”

SANACIJA I ODRŽAVANJE DEPONIJE PAKLINE U 2018. GODINI

Ime klijenta : Općina Tomislavgrad

Rekonstrukcija ceste Gornja Blatnica – Gornji Hamzici

Širenje, priprema i asfaltiranje ceste Gornja Blatnica – Gornji Hamzici

Ime klijenta : Općina Čitluk 

Asfaltiranje pristupnog puta

Asfaltiranje pristupnog puta i dvorista obiteljske kuce

Asfaltiranje parkinga

Asfaltiranje parkinga ispred samoposluge

 

Popravljanje lokalnih oštećenja ceste

Popravljanje lokalnih oštećenja ceste nakon radova na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži – asfaltiranje

Ime klijenta : “VODOVOD” d.o.o. Mostar

Izvođenje interventnih radova

Izvođenje interventnih radova na makadamskim nerazvrstanim cestama – sanacija nakon obilnih oborina

Ime klijenta :  Javna ustanova <<COMING>> Široki Brijeg

Radovi na sanaciji uzemljivača stubova

Radovi na sanaciji uzemljivača stubova OP Mostar

Ime klijenta : ,,ELEKTROPRENOS-ELEKTROPRIJENOS BiH” a.d. Banja Luka

Zemljani radovi na instalacijama na Kružnom toku u Međugorju

Ime klijenta : Općina Čitluk 

Isporuka kamenih agregata

Isporuka kamenih agregata za razdoblje od 180 dana (2018)

Ime klijenta : Ceste d.d. Mostar 

 

Građevinski radovi na izgradnji traktorske vlake

Ugovor o ustupanju građevinskih radova LOT 4 na izgradnji traktorske vlake duljine 4.500,00 m u šumariji Glamoč G.J Staretina-Golija

Ime klijenta : FLORAMY d.o.o. Glamoč

Zimsko održavanje – čišćenje snijega istočni dio općine Čitluk

Ime klijenta : J.P. „ Broting ” d.o.o. Čitluk

 

Probijanje puteva u mjestima Parcani,Lizoperci i Here

Zemljano građevinski radovi ,probijanje i uklananje materijala

Ime klijenta: Općina Prozor-Rama

Sanacija nasipa uz DBK(nasip Krupa i obodni nasip) po uvijetima iz Vodne dozvole na CHE Čapljina

Zemljano-građevinski radovi,pripremni radovi,iskopi,nasipanje

Ime klijenta: JP ”EP HZ HB” d.d. Mostar

Uređenje desne obale prema vodocrpilištu Brigac na HE Mostarsko Blato

Zemljano-građevinski radovi,iskopi,betonski radovi .

Ime klijenta: JP ”EP HZ HB” d.d. Mostar

Sanacija potoka Lukoć od izvorišta u Hamzicima prema Čitluku

Zemljano-građevinski radovi,odvoz,ugradnja propusta i ugradnja kamena

Ime klijenta: J.P. Broting Čitluk

Održavanje kamionskog puta - Kupres 2017

Održavanje kamionskog puta – Kupres 2017

ŠGD ''Hercegbosanske šume'' d.o.o. Kupres

Zemljani-građevinski radovi: iskopi, nasipanje, ugradnja tampona, ugradnja i betoniranje propusta

Circle International d.o.o. - Čitluk 2017

Izgradnja nogometnog igrališta i pristupnog puta – Čitluk 2017

Circle International d.o.o. Čitluk

Zemljani i građevinski radovi

Održavanje kamionskog puta - Glamoč 2017

Održavanje kamionskog puta – Glamoč 2017

ŠGD ''Hercegbosanske šume'' d.o.o. Kupres

Zemljani-građevinski radovi: iskopi, nasipanje, ugradnja tampona, ugradnja i betoniranje propusta

Održavanje kamionskog puta u šumariji B. Grahovo 2015

Održavanje kamionskog puta u šumariji B. Grahovo 2015

ŠGD ''Hercegbosanske šume'' d.o.o. Kupres

Zemljani i građevinski radovi: iskopi, nasipanje, ugradnja tampona,  ugradnja i betoniranje propusta

Sanacija stupova OP - Mostar 2012

Sanacija stupova OP – Mostar 2012

Elektroprenos-Elektroprijenos a.d. Banja Luka

Zemljano-građevinski radovi

Pošaljite upit za naše usluge