Bager - kopex.ba

O nama

KOPEX DODIG d.o.o.  je osnovan 21.07.2003 godine sa 100% privatnim kapitalom u vlasništvu Ivice Dodiga (Br. rješenja: Tt-501/03). Od samih početaka pa do danas KOPEX DODIG d.o.o. kontinuirano ulaže u modernizaciju strojeva i ostalih pogona .  Sjedište firme je Čitluku (Gradnici bb) . Glavna karakteristika našeg poduzeća je brojnost opreme za radove u niskogradnji i iskustvo na radovima na putovima odnosno iskopima(preko 30 voznih jedinica i građevinske opreme).U proteklih nekoliko godina napravljeno je na desetine kilometara cesta, značajan broj cestovnih objekata, sanacija korita rijeke, preko stotinu kilometara redovnog zimskog i ljetnog održavanja cesta, rušenja objekata i sl. Održavanje korektnog poslovnog odnosa sa našim klijentima, stalnom edukacijom i napredovanjem našeg velikog kolektiva, razvojem i modernizacijom naše opreme i mehanizacije u kombinaciji sa našim dugogodišnjim iskustvom su naš način kako omogućiti našim klijentima da ostvare svoje ciljeve.

DIREKTOR  : IVICA DODIG 

Dodatne informacije o nama i našim uslugama i proizvodima možete zatražiti preko naših kontakt stranica.